Hajózási szabályok

Magyarország hajózható vizein a betartandó, mindenkire érvényes szabályokat az országos Hajózási Szabályzat foglalja össze.

Ebből a vizitúrázókra vonatkozó részek az alábbiak:

Kajakok és kenuk kötelező felszerelése:
 mentőmellény – a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,
 evező – a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
– legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs – 1 db,
– kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc – 5 fm,
– a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó, a csónaktesten jól látható helyen tartósan rögzített tábla,
– fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel – 1 db.

A kajakok és kenuk használata:
A menetben levő kajakban vagy kenuban tartózkodóknak tilos állni.
A kajakban és kenuban közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.

A kajak vagy kenu vezetője
Egyszemélyes kajak vagy kenu esetében az vezethet, aki
– 14. életévét betöltötte,
– úszni tud,
– a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, és
– ismeri a Hajózási Szabályzat erre vonatkozó rendelkezéseit, valamint az igénybe vett vízterület sajátosságait.
Ha több személy tartózkodik a kajakban vagy a kenuban indulás előtt 16. életévét betöltött vezetőt kell kijelölni.
Szervezett, csoportosan haladó evezős vizijárművek részvételével zajló vízitúra – tíznél több evezős vizijármű esetén – vízi túravezető vezetésével bonyolítható le. Vízitúra korlátozott látási viszonyok között nem folytatható.

A vezetésre való alkalmasság:
A kajakot vagy kenut olyan személy vezethet, aki
– nem áll a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, szervezetében nincs alkohol vagy más hasonlóan ható szer (például kábítószer, gyógyszer, ezek kombinációja)
– nem mutatja látható jeleit a fáradtságának

Kajakok és kenuk közlekedése:
Vizi sporteszközzel a parttól vagy kikötőhelyről elindulni és menetirányt változtatni akkor szabad, ha az a vizi közlekedés más résztvevőit nem zavarja és vízben tartózkodó személyt nem veszélyeztet.
Találkozás másik kajakkal vagy kenuval: A jobbról érkezőnek van elsőbbsége.
Találkozás gépi erővel hajtott kishajóval, csónakkal vagy vizi sporteszközzel: A gépi erővel hajtott kishajó, csónak és vízi sporteszköz találkozáskor és keresztezéskor köteles kitérni a nem gépi erővel hajtott kajak vagy kenu útjából és – ha a víz szélessége és mélysége ezt lehetővé teszi – legalább 30 m távolságot tartani attól.
Találkozás nagyhajókkal:
Tilos

– a menetben lévő nagyhajó útvonalát a nagyhajó haladási irányában 1000 méternél kisebb távolságon belül keresztezni,
– a menetben lévő, két gyors, percenként 100–120-szor felvillanó sárga villogó fényt viselő gyorsjáratú hajó útvonalát a gyorsjáratú hajó haladási irányában 1500 méternél kisebb távolságon belül keresztezni
– az előző két pontban meghatározott, menetben lévő hajókat hátulról 60 m-nél, továbbá oldalról – feltéve, hogy a víziút méretei ezt lehetővé teszik – 30 m-nél kisebb távolságra megközelíteni.
Tilos kikötött úszólétesítmény és a part közötti vízterületen, a kötelek, támdorongok, kikötői eszközök, az alacsonyvezetésű köteles komp kifeszített kötele alatt közlekedni, és a kötelet mindkét irányból az attól mért 50 m-nél kisebb távolságra megközelíteni.

A kajakok és kenuk használatára vonatkozó korlátozások
Tilos a használatuk
– ott, ahol ezt tábla jelzi
– a kijelölt veszteglőhelyen, ha ott úszólétesítmény tartózkodik (kivéve az elindulást és kikötést legfeljebb 5 km/h sebességgel),
– a fürdésre kijelölt vízterületen (kivéve az elindulás és a kikötés legfeljebb 5 km/h sebességgel),
– személyhajó- és kompkikötő 100 m-es körzetében (ha a víziút méretei ezt nem teszik lehetővé, akkor a lehető legnagyobb távolságot kell ezektől tartania úgy, hogy a személyhajó és komp kikötését vagy közlekedését nem zavarhatja),
A legrövidebb idő alatt köteles áthaladni:
– hajóútszűkületben,
– hídnyílásban és zsilipben, továbbá azok bejárata előtti 200 m-es vízterületen,
– kikötőben (kivéve a vízi sporteszközök kikötőit), továbbá azok bejárata előtti 200 m-es vízterületen,
– vízi utak keresztezésében vagy találkozásánál.

Kajakok és kenuk bérbe- vagy használatba adására vonatkozó szabályok:
A bérbeadó felel a kajak vagy kenu üzemképes állapotáért.
A bérbe- vagy használatba adó köteles a bérlő írásbeli nyilatkozatát beszerezni arról, hogy tud úszni, ismeri a hajózás szabályait, továbbá a bérelt vizijárművet, valamint a szükséges eszközöket átvette.